Nội thất nhà ở biến đổi theo thời gian

Thời thượng cổ, loài người sống hoang dã trong huyệt, hầm và thời sau thì đổi thành sống trong cung thất.

Do xây dựng cung thất cần điểu chỉnh quan hệ giữa nơi ở và sông núi tự nhiên, làm cho chúng thành một chỉnh thể hòa hợp, dần hình thành nền kinh nghiệm chọn thế đất mà hậu thế gọi là phương pháp phong thủy chọn thế nhà, thế đất ngày nay.

Cách nói phương pháp chọn đất bắt nguồn từ một truyền thuyết thài Tần được nói trong cuốn Dịch kinh, Hệ từ hạ có viết: “Từ thời cổ, Bào Hy (Phục Hy) xưng vương thiên hạ, ngước xem các vì tinh tú trên trời, cúi xem muôn phép dưối đất, xem vằn của chim thú…”. Trong đó, không chỉ xác định hướng nhà, hướng cửa mà còn cả vị trí bài trí bàn ghế phòng khách trong nhà, bàn ghế ngoài trời, cách trồng cây xanh, bài trí vật dụng phong thủy…

Đến thời nhà Thương, con người đối với kỹ thuật kiến trúc nhà ở đã phát triển ở một trình độ nhất định. Tổ tiên của người Thương là dân du mục, trong lịch sử không có ghi chép về việc sống trong hầm của họ. Trong quá trình người Thương chuyển từ du mục sang định cư đã bất đầu xây dựng cung điện. Từ giáp cốt văn mà họ lưu lại, có thể thấy lời bói Thương vương Vũ Đinh chọn đất làm thành lốn. Điều này có thể xem là vãn tự ghi chép về việc xem nhà sớm nhất của Trung Quốc.

Lịch sử của việc lựa chọn sông trong nhà bắt nguồn từ thời nguyên thủy của loài người. Theo tài liệu có liên quan khẳng định, từ thời thượng cổ hình thức cư trú sớm nhất là “huyệt cư” (sống trong động).

Reply